SARADNICI


Imamo razvijenu saradnju sa firmama iz ove oblasti kao što su „Spark“ d.o.o. iz Bjeljine koja se bavi projektovanjem elektroinstalacija, i sa firmom „Klimatizacija“ d.o.o. iz Bjeljine koja se bavi projektovanjem instalacija grijanja,ventilacije i klimatizacije, „Tehnička zaštita“ d.o.o. iz Bjeljine koja se bavi zaštitom na radu i zaštitom od požara, „Gradex“ d.o.o. iz Gradačca koji se bavi projektovanjem i proizvodnjom montažnih A.B. konstrukcija, „Proing građevinar“ d.o.o. iz Tuzle koji se bavi projektovanjem i proizvodnjom montažnih A.B. konstrukcija.


U Srbiji sarađujemo sa projektnim biroom „Prostor plus“ d.o.o. iz Beograda i „MDD“ d.o.o. iz Beograda.