O nama


„AG“ d.o.o. Ugljevik je osnovano 1993.god. kao privatno preduzeće čija je osnovna djelatnost projektovanje objekata u visokogradnji,enterijera i hidrotehničkih objekta.
Pored toga bavimo se projektovanjem rekonstrukcije,adaptacija i dogradnji objekata.
Dosadašnjim radom ovo preduzeće je projektovalo veliki broj objekata a što je najvažnije uglavnom su svi ti projekti realizovani,a najznačajniji su:

1. Kompleks bazena u Ugljeviku ,
2. Tržni centar ,,Tuš,, u Ugljeviku,Modriči i Brodu
3. Akva park u Foči (u toku je realizacija projekta),
4. Stadion FK Rudar u Ugljeviku,
5. Dom kulture u Ugljeviku,
6. Sportska dvorana u Ugljeviku,
7. Nadogradnja i rekonstrukcija hotela  ,,Energetik,, u Ugljeviku,
8. Stambeno-poslovni objekat Po+Pr+4+M u Bijeljini (Dušana Baranina)
9. Stambeno-poslovni objekat ,,Intergaj,, u Bijeljini,(Ulica Potporučnika Smajića)
10. Stambeno-poslovni objekat Po-Pr+5+Pt u Bijeljini (Neznanih junaka)
11. Stambeni objekat ,,Boračka zgrada,, P+4 u Ugljeviku

Najčešće smo radili projektno-tehničku dokumentaciju kolektivnih i individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata,sportskih,kulturnih i industrijskih objekata.
Preduzeće raspolaže sa iskusnim kadrovima iz ove oblasti sa po 30 i više godina radnog iskustva u ovoj oblasti a to su arhitekta i građevinski inžinjeri različitih smjerova.