KADROVI


Preduzeće raspolaže sa iskusnim kadrovima iz ove oblasti sa po 30 i više godina radnog iskustva u ovoj oblasti a to su arhitekta i građevinski inžinjeri različitih smjerova i specijalnosti.
Glavni projektant i direktor preduzeća je:

Đuko Radovanović dipl.ing.arh., rođen 1957.god. u Bijeljini,diplomirao na Arhitekronskom fakultetu u  Sarajevu 1980.god.


Projektant hidrotehničkih instalacija i konstrukcije je:

Ranka Radovanović -Jakšić dipl.ing.građ., rođena 1960.god. u Sarajevu,diplomirala na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1986.god.


Projektanti konstrukcije su:

 

Marko Radovanović dipl.ing.građ.-master, rođen 1987.god. u Bijeljini, diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.


Projektant saradnik na projektovanju konstrukcija:


Goran Nikolić,dipl.ing.građ.,diplomirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu,
Đorđo Vujanović,dipl.ing.građ.,diplomirao na Građevinskom fakultetu u Subotici,
Milica Hrustić,dipl.ing.arh.,diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu,